Erfgrens aanbouw

Wanneer u gaat verbouwen dan zult u ook rekening met de buren moeten houden. Er zijn allerlei regels bij de wet vastgelegd omtrent erfgrens, beplanting en de bouw van een terras of balkon. Maar over het algemeen komt het neer op een goede verstandhouding met de buren en dient de wet ondersteunend.

Overleggen met de buren

Wanneer u een aanbouw wilt plaatsen dan is het verstandig tijdig met de buren te overleggen. U gaat immers voor een bepaalde tijd voor overlast zorgen én u veranderd het eventuele aanzicht of uitzicht van uw woning en van dat van uw buren. Over het algemeen verloopt alles zonder problemen, maar het kan ook voorkomen dat uw buren bezwaar maken. In het Burgerlijk Wetboek onder Burenrecht staat wat mensen aan huren buren moeten toestaan en wat ze niet hoeven toe te staan. Zo beschermt de wet buren tegen ongewenst uitzicht en staat er precies in de wat onder welke voorwaarden een raam mag worden geplaatst in de zijgevel.

In principe omschrijft het Burenrecht de omgangsnormen. Goed overleg met uw buren is dus van essentieel belang wanneer u een aanbouw gaat plaatsen.

Toestemming van de buren

Wanneer u om toestemming van uw buren vraagt dan is het verstandig de instemming zwart op wit te hebben. Wanneer er op een later moment toch onenigheid komt dan heeft u in elk geval vast liggen dat uw buren al hebben toegezegd.

Kadaster

Kunt u het écht niet eens worden over de erfgrens met uw buren? Dan kunt u altijd het Kadaster raadplegen tegen een vergoeding. U krijgt dan een tekening waarop is aangegeven waar de erfgrens precies ligt. Mocht dat het probleem niet oplossen dan kunt u landmeter van het Kadaster, waar uw buren ook bij zijn, de erfgrens laten aanwijzen.