Fundering aanbouw

De fundering is de basis van iedere aanbouw en moet met uiterste zorg worden geplaatst. De fundering is enorm belangrijk en kan als de aanbouw eenmaal is gebouwd moeilijk worden aangepast. Het is dus belangrijk dat dit in één keer goed gebeurt. Bespaar dus niet op de fundering. Met een slechte fundering loopt u het risico op verzakking wat scheuren en lekkage tot gevolg kan hebben.

Diverse factoren

Hoe de fundering van uw aanbouw tot stand komt is afhankelijk van diverse factoren:

  • Opbouw grondslag
  • Draagkracht van de grond (ook afhankelijk van de diepere lagen)
  • Gewicht van de aanbouw

De opbouw van de grondslag is op iedere locatie anders. In het westen van ons land wordt er bijvoorbeeld geen opbouw grondslag berekend om het gewicht van de aanbouw zettingvrij te dragen. Bij woningen waar geen heipalen onder staan wordt de fundering van staal zónder heipalen gemaakt. De vloer wordt daarbij als draagkracht meegenomen zodat het gewicht over een grotere oppervlakte wordt verdeeld. Is de woning op palen gefundeerd? Dan wordt dit ook voor de aanbouw zo uitgevoerd.

Kosten fundering aanbouw

Wat de exacte kosten voor de fundering aanbouw zijn, zal voornamelijk samenhangen met de grootte van de aanbouw, waar deze van is gemaakt (hout, steen, metaal) en de bouwgrond. Een stalen fundering is vaak goedkoper dan een fundering van heipalen, simpelweg omdat er minder werk en materiaal nodig is om een stalen fundering te bouwen.

Gemiddeld genomen bent u tussen de 2000 en 4000 euro kwijt voor de fundering van uw aanbouw.