Prefab aanbouw

Een aanbouw is een soort bouwwerk dat tegen een reeds bestaand gebouw wordt gebouwd. Er wordt dan een opening gemaakt tussen de aanbouw en de bestaande bouw of er wordt een deur tussen geplaatst.

Doorgaans is iedere aanbouw een groot deel dat aan de begane grond wordt bij gebouwd. In dat geval wort het vaak een uitbouw genoemd. Er is niet altijd een duidelijk onderscheid te maken tussen aanbouw of uitbouw. Vaak bedoelen mensen hetzelfde. Een andere vorm van aanbouw is bijvoorbeeld een dakkapel, waarmee een slaapkamer of zolder wordt uitgebreid. Er zijn, zoals u merkt, verschillende soorten aanbouw en een van de mogelijkheden die u heeft is de keuze uit prefab aanbouw. Prefab aanbouw is sneller te bouwen, zo snel dat het in drie dagen kan worden gebouwd.

Prefab staat voor préfabricatie en wil zeggen dat de aanbouw vooraf op een andere locatie is gefabriceerd. Vaak wordt de prefab aanbouw in onderdelen geleverd zodat ze op locatie samen een geheel vormen. Prefab is voor diverse soorten aanbouw verkrijgbaar, denk aan plaatvloer, dakelementen en garage als het om montagebouw gaat en als het om een kleine aanbouw aan de woning gaat vaak als blokunits, spaceboxen en woonunits.

Bouwproces

Hieronder een kort overzicht van de driedaagse bouw van een prefab aanbouw:

  • Dag 1

Op de eerste dag wordt het heien, uitgraven en inzagen van de achtergevel uitgevoerd.

  • Dag 2

Op de tweede dag begint het plaatsen van de vooraf gefabriceerde aanbouw met een grote hijskraan. De reeds bestaande kozijnen worden uit uw achtergevel gehaald.

  • Dag 3

Op de derde dag worden installaties aangesloten en wordt het lood in de achtergevel aangebracht. Vervolgens kan er worden gewerkt aan het interieur zoals het afwerken van de vloer en het aankleden van de aanbouw, maar het plaatsen van de aanbouw is afgerond.