Vergunningsvrij aanbouw

Er zijn een aantal regels omtrent het plaatsen van een aanbouw. De belangrijkste regel is dat de aanbouw in het achter erfgebied geplaatst moet worden. Dat wil zeggen dat er voor een aanbouw aan een zijgevel (in een niet openbaar gebied) minimaal 1 meter afstand moet zitten tot de voorkant van de woning. Aan de achterkant van de woning is die eis nauwelijks een probleem.

De eerste 2,5 meter

Er zijn een aantal regels verbonden aan aanbouw dat vergunningsvrij mag worden geplaatst. Zo mag u de eerste 2,5 meter gemeten van de oorspronkelijke achtergevel zonder vergunning bouwen onder de volgende voorwaarden:

  • De aanbouw is maximaal 4 meter hoog;
  • Maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de eerste verdiepingsvloer;
  • De aanbouw is niet hoger dan het hoofdgebouw.

De maximale oppervlakte van de aanbouw wordt bepaald door de omtrek van de bestaande bouw. De oppervlakte wordt bepaald door de bestaande lengte van de achtergevel en zijgevel. Mocht de aanbouw bij de zijgevel de hoek omgaan naar de achtergevel dan mag ook die hoek worden bebouwt met aanbouw.

Eisen en voorwaarden

Er zijn nog een aantal eisen en voorwaarden waar een aanbouw aan moet voldoen. Hieronder een overzicht:

  • Er mag geen dakterras op de aanbouw worden gerealiseerd;
  • U dient minimaal 1 meter van het openbaar toegankelijke gebied bouwen, mits er geen welstandsbeleid is vastgesteld voor het gebied waar uw woning op is gebouwd;
  • Het erf mag niet voor meer dan 50% zijn bebouwd;
  • Er mag geen aanbouw worden geplaatst aan of bij een woonwagen, tijdelijk bouwwerk of recreatiewoning;
  • Heeft u al vergunningsvrij een aanbouw in de tuin staan van dertig vierkante meter dan mag u buiten de 2,5 meter zone niet nog een aanbouw plaatsen.